Politika varovanja osebnih podatkov

Uvodna določila

Upravljavec RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. (v nadaljevanju Žičnice Kranjska Gora) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in skrbi  za najvišjo stopnjo varstva osebnih podatkov. Zato smo zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

Osebne podatke bo podjetje Žičnice Kranjska Gora skrbno varovalo ter preprečevalo njihove morebitne zlorabe. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen oziroma za namene, za katere ste podali svoje strinjanje.

Politika varstva osebnih podatkov določa način obdelave osebnih podatkov, ki nam jih posredujete posredno ali neposredno ter o pravicah, ki vam v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pripadajo.

V izjavi o varstvu osebnih podatkov so zajete naslednje informacije:

 • Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov
 • Namen in pravne podlage obdelave osebnih podatkov 
 • Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo
 • Obdobje hrambe osebnih podatkov
 • Informacije o pravicah posameznika
 • Pravica do vložitve pritožbe
 • Končne določbe

 

 1. Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov

RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o.

Borovška 103a

4280 Kranjska Gora

 

Tel: +386 (0)4 58 09 400

e-mail: [email protected]

spletna stran: www.ski-kranjska-gora.com

 

 

 1. Nameni obdelave in podlaga obdelave osebnih podatkov

 

Osebni podatki posameznikov se obdelujejo za naslednje namene:

 • §  Informiranje o dejavnostih, obveščanje o ugodnostih in novostih
 • §  Informiranje o aktualnih dogodkih
 • §  Pošiljanje obvestil
 • §  Reševanje morebitnih ugovorov in reklamacij 

 

Osebne podatke, ki jih pridobimo od obiskovalcev naših spletnih strani, obdelujemo z namenom:

 • §  Vodenja statistike obiskov
 • §  Izboljšanja delovanja spletne strani in spodbujanja varnosti
 • §  Izboljšanja naših storitev

 

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je določena v splošni uredbi GDPR. 

V družbi  RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., je zakonita podlaga odvisna od vrste osebnega podatka: 

 • Obdelava na podlagi pogodbe

V okviru izvrševanja pogodbenih in obligacijskih pravic in obveznosti družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. do posameznikov. 

 

 • Obdelava za izpolnitev zakonskih obveznosti 

Določeni podatki o posameznikih se obdelujejo na podlagi zakonodaje kot je Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu dokumentiranega in arhivskega gradiva, idr.…

    

 • Obdelava na podlagi zakonitega interesa  

Obdelava podatkov za varovanje zakonitih interesov se izvaja v naslednjih primerih:  

 • ukrepi za upravljanje in nadaljnji razvoj naših storitev in produktov;
 • vodenje evidenc osebnih podatkov uporabnikov za izboljšanje storitev za vse uporabnike;
 • ukrepi za zaščito pred nezakonitim ravnanjem;
 • v okviru pravnih postopkov. 
 • Obdelava osebnih podatkov na podlagi soglasja oz. privolitve

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Žičnice Kranjska Gora pridobijo od posameznika. Soglasje se lahko nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe prilagojene posameznikovim potrošniškim navadam ali opravljanje storitev. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova lahko vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil družbe RTC Žičnice Kranjska Gora med brskanjem na spletu. Soglasje lahko kadarkoli prekličete.

 

 1. Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo


Pri zbiranju osebnih podatkov udeležencev spoštujemo načelo najmanjšega obsega podatkov, ki zahteva, da se zbirajo le tisti osebni podatki, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Zato družba RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., odvisno od namena, obdeluje naslednje podatke:

Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, rojstni datum, telefonska številka, fotografija, številka kreditne kartice.

 

 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Žičnice Kranjska Gora lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev družbe Žičnice Kranjska Gora, se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve oziroma do preklica posameznika.

Številka kreditne kartice se ne hrani. 

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače. 

 

 1. Pravice posameznika

RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic v enem mesecu po prejemu zahteve. 

Zahteve v zvezi s pravicami posameznika lahko oseba na katero se zahteva nanaša pošlje  na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov RTC Žičnice, Kranjska Gora,  d.o.o., Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora.

Kadar oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če omenjena oseba ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko družba Žičnice Kranjska Gora zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Žičnice Kranjska Gora, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, posameznikom omogoča naslednje:
– pravico do dostopa podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa,
– pravico do omejitve obdelave,
– pravico do prenosljivosti podatkov,
 – pravico do ugovora.

Svoje soglasje za uporabo in upravljanje z vašimi osebnimi podatki lahko kadarkoli prekličete na enak način, kot ga ste ga podali.

 

Pravica do vložitve pritožbe

Vsak posameznik ima pravico do pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Morebitno pritožbo lahko pošljete na elektronski naslov [email protected] ali po pošti na naslov RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o., Borovška 103a, 4280 Kranjska Gora. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Če je posameznik pri družbi RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu, v roku 15 dni vloži obrazloženo pritožbo pri družbi Žičnice Kranjska Gora. Družba Žičnice Kranjska Gora bo o pritožbi odločila kot o novi zahtevi in sicer v petih delovnih dneh od prejema.

 

 1. Končne določbe 

Politika varovanja osebnih podatkov družbe RTC Žičnice, Kranjska Gora, d.o.o. je objavljena na spletni strani družbe www.ski-kranjska-gora.com. Za vse kar ni zapisano v tem zapisu se uporablja veljavna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.